Lukk

Kuldeanleggets energiforbruk

11. October 2022

Samfunnet er inne i en periode med vedvarende høye energipriser. Kuldeanlegget utgjør i mange tilfeller en stor del av energiforbruket til en virksomhet. Buskerud Kulde AS vil gi sine kunder råd og veiledning om hvordan anlegget kan optimaliseres

Det er fler forhold ved et kuldeanlegg som påvirker energiforbruket. Eldre anlegg har en dårligere virkningsgrad enn nye,- men en god innjustering er viktig uansett anleggets alder. 

Ved en  kontroll sjekker vi om  fordamper arbeider optimalt, er ekspansjonsventilen godt justert ? . Fungerer avtining som det skal. Er kondensatortrykket i anlegget  rett justert. Går anlegget for høyt i trykk øker  energiforbruket. Er det rett fylling med kuldemedie ?. Er det hyppige start / stopp av kompressor(er)  ? . Jevn gange gir best drift.

Personvern
© 2023 Buskerud Kulde AS. All rights reserved.

Design: Tress Design | CMS/programmering: Monoform