Lukk

Buskerud Kulde AS er en kuldeentreprenør med lang erfaring. Bedriften prosjekterer, leverer og vedlikeholder kuldeanlegg for dagligvare,- lager/ engros,- næringsmiddelproduksjon,- landbruk,- sykehus og industri. 

Vi holder til i egne lokaler ved Horgen,- rett nordøst for Hokksund,- langs Fv 283.( Ca 15 km fra Drammen mot Hønefoss,- 2 km før man kommer til Lerbergkrysset.)

Buskerud Kulde AS er eiet av EPTEC AS i Oslo og er via sitt moderselskap endel av NORDIC CLIMATE GROUP,- NCG

Bedriften er grunnlagt i 1966 og har i alt 20 medarbeidere. Bedriften har en sunn økonomi og har alle de relevante godkjenninger en kuldeentreprenør skal inneha i hht gjeldene regler.
Vi er i tillegg lærlingebedrift med lærling.

Buskerud Kulde AS utfører sine arbeider etter gjeldene lovpålagt ”Forskrift om trykkpåsatt utstyr / PED 2014/68/EU  og Europeisk standard EN 378”
Vi er sertifisert av CE 0435/ KIWA-Teknologisk Institutt Sertifisering AS etter modul H/H1. 

Bedriften er sertifisert etter og forholder seg til F-Gassforordningen ”EF-517/2014” ,- kategori 1 
Buskerud Kulde AS innehar «Sentral godkjenning» , vi er «Mesterbedrift»,- «Startbank Bedrift» og « Miljøfyrtårn-Bedrift».

Vi tilbyr våre faste kunder periodisk kontroll av sine kuldeanlegg,- da har man også tilgang til vår vaktordning.

Personvern
© 2023 Buskerud Kulde AS. All rights reserved.

Design: Tress Design | CMS/programmering: Monoform