Lukk

Sertifiseringer

Buskerud Kulde As innehar de nødvendige sertifiseringer som kreves innen kuldeteknikk. Bedriften har siden 80-tallet operert etter relevante kvalitetsssystemer. Systemet utvikles og revideres, og bedriften overvåker at alle medarbeidere er kjent med,- og følger vårt kvalitetssikringssystem.

Av de godkjenninger som gjelder i dag nevnes:

Buskerud Kulde AS er sertifisert etter F-gass forordningen (EF) 517/2014. Klasse 1.

Direktoratet for byggkvalitet
Vår godkjenning tillater prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse2, og utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2.

Sertifisering etter Direktiv om trykkpåsatt utstyr ( PED 2014/68/EU )
Buskerud Kulde AS er sertifisert til konstruksjon og sammenstilling av kuldeanlegg i kategori 3 og 4 med påfølgende egenkontroll etter modul H og H1. Vi foretar lovpålagt CE – merking av det komplette sammenstilte kuldeanlegg. Se kopi av vårt sertifikat her.

Andre relevante sertifikater 
Teknikere og øvrige fagarbeidere i Buskerud Kulde AS innehar de personlige sertifikater som kreves i deres yrke.

Her nevner vi ” HMS kort for byggenæringen”, ” Sertifikat for varme arbeider” ”Sertifikat for hardlodding”, ” ”Kompetansebevis for bruk av personløfter”, ”Truckførerbevis”

Personvern
© 2023 Buskerud Kulde AS. All rights reserved.

Design: Tress Design | CMS/programmering: Monoform