Lukk

Hold deg informert om utviklingen for kuldemedier.

16. February 2024

EU strammer inn reglene for bruk av F-gass.

Det vil komme en ny f-gass forordning i løpet av 2024.

Bygging av nye f-gass anlegg vil stoppe i 2029 ett år tidligere enn hva gammel forordning sa.

Den store endringen kommer i begrensning for etterfylling av nytt medie. Dette vil skje allerede i 2032.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å lage en plan for utskiftning av f-gass anlegg, og vi oppfordrer ved nyinstallasjoner å gå for kuldeanlegg med naturlig kuldemedie.


 

Personvern
© 2024 Buskerud Kulde AS. All rights reserved.

Design: Tress Design | CMS/programmering: Monoform