Lukk

Bruk av CO2 i mindre- og mellomstore kuldeanlegg

08. February 2019

CO2 er fremtidens kuldemedia. Det er ikke brennbart,- det er harmløst mot naturen og det har en akseptabel profil for arbeidsmiljøet.

Utfordringen har vært at anleggene er kompliserte og at de ikke kan stoppes over lang tid. Vi har nå bygget flere imøtegår dette. LES MER Hos matprodusenten Holsfjord Produkter har vi bygget vi det første kompakte kuldeanlegg som kan slås av og tas ut av bruk uten at CO2 fyllingen må slippes ut. Anlegget betjener et moderne prefabrikkert kjølerom på 300 m3. Kuldeytelsen er maksimalt 20 kW og rommet brukes til nedkjøling av friske grønnsaker fra friland. Anlegget har en fylling på 18 kg CO2 og det har et designtrykk på 90 bar. Det betyr at man kan la anlegget så avslått i ca + 30 C uten at det oppstår problemer.

Prisen på anlegget er pr 2020 ca 15 % høyere en ett tilsvarende anlegg med F gass, men sett over tid vil dette jevne seg ut

Buskerud Kulde AS har også levert tilsvarende anlegg for nedkjøling av av biologisk avfall fra Sykhus, og vi har sommeren 2020 i alt 3 slike anlegg under bygging i Svevik. Her  er det plommer og epler som skal kjøles ned. 

Vi har også bygget isvannsanlegg basert på CO2 som kuldemedie. Anlegget betjener kultursalen ved Hegg Skole i Lier

Personvern
© 2024 Buskerud Kulde AS. All rights reserved.

Design: Tress Design | CMS/programmering: Monoform