Lukk

Hold deg informert om utviklingen for kuldemedier

28. April 2021

Har du et anlegg som er basert på F gassen R 507 eller R 404 kom det en viktig endring 1. januar 2020. Spesielt gjelder dette anlegg som har en fylling på 10 kg eller mer. Se under "Kuldefakta",- her finner du ytterlige opplysninger om saken.

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å etterfylle ny R 507 og R 404 på anlegg som har fylling over 10 kg. Regenerert medie kan benyttes inntil videre

Kuldebrukere som eier anlegg basert på R 507 bør derfor starte planlegging av utfasing så raskt som mulig. Er anlegg gammelt bør man vurdere utskifting av utstyret til fordel for nye anlegg naturlig medie. Har anlegget en del år igjen av sin tekniske levealder bør man vurdere ombygging til annet type medie.

Det er nå kommet 2 (3) nye F gass medier fryseanlegg på markedet. De mest aktuelle er R 448 A og R 449 A. Disse har GWP ca 1400 og vil kunne bli benyttet med en lengre tidshorisont enn R 507. Dette gjelder både på nye,- mindre fryseanlegg og som erstatning på eksisterende anlegg med noen forbehold. 
R 448 A og R 449 A er komponerte blandinger av medier som er sammensatt slik at den samlede GWP blir lavere enn for R 507 og R 404. (R 507 og R 404 er også blandinger, men her var lav GWP ikke det primære mål).  

Neste viktige endring kommer 1. januar 2022. Skal man da bygge et anlegg med mer enn 40 kW kuldeytelse må det valgte kuldemedie  ha en GWP under 150. Kaskadeanlegg  er unatt.

 

Personvern
© 2023 Buskerud Kulde AS. All rights reserved.

Design: Tress Design | CMS/programmering: Monoform