Lukk

Kraftig prisstigning på mediet R 507

08. februar 2019

Vi har i de senere år opplevd stigende avgift på HFK / F gasser. Spesielt har avgiften på R 507 skutt i været. Nå stiger også prisen på selve mediet. Siden R 507 skal fases ut på nye anlegg allerede fra 2020 stenger produsentene ned sine fabrikker. Det skaper knapphet og dessverre økte priser. Vi ser en 4 dobling av prisen på selve mediet uten avgift. Det har vært 4 prisstiginger siste halvår.

R 507 har pr 24. januar 2018 en pris på kr 2.294,- pr kg. I tillegg kommer avgift til Staten som utgjør 1.992,30 pr kg. Alle beløp eks MVA.
Forholdet gjelder delvis også for R 404 selv om prisstigningen ikke er like markert her. ( Forskjellen er under 10 %)

Kuldebrukere som eier anlegg basert på R 507 bør derfor starte planlegging av utfasing så raskt som mulig. Er anlegg gammelt bør man vurdere utskifting av utstyret til fordel for nye anlegg naturlig medie. Har anlegget en del år igjen av sin tekniske levealder bør man vurdere ombygging til annet type medie.

Det er nå kommet 2 (3) nye F gass medier fryseanlegg på markedet. De mest aktuelle er R 448 A og R 449 A. Disse har GWP ca 1400 og vil kunne bli benyttet med en lengre tidshorisont enn R 507. Dette gjelder både på nye,- mindre fryseanlegg og som erstatning på eksisterende anlegg med noen forbehold. 
R 448 A og R 449 A er komponerte blandinger av medier som er sammensatt slik at den samlede GWP blir lavere enn for R 507 og R 404. (R 507 og R 404 er også blandinger, men her var lav GWP ikke det primære mål).  

Ulempen med de fleste blandinger er at det oppstår et fenomen som betegnes «glide» når mediet enheten fordamper eller kondenserer. Fordampning og kondensering skulle skje ved konstant temperatur, - men ved disse blandinger endrer temperaturen seg. Man kan si at «Glide» gjør at fordamper og kondensator ikke alltid blir optimalt utnyttet. Oljeretur og regulering kan også bli forstyrret. Spesielt er innregulering av ekspansjonsventilen kritisk. Det kan derfor være nødvendig med en elektronisk ekspansjonsventil på anlegg med R 448 og R 449,- disse ventilene regulerer raskere og mer nøyaktig enn de tradisjonelle termiske ventiler,- de kompenserer til dels for mediets «glide» og de gir dermed bedre driftsøkonomi på anlegget. Vi har også erfart at kompressorens ytelse faller ved konvertering til R 448 / R 449

Personvern
© 2019 Buskerud Kulde AS. All rights reserved.

Design: Tress Design | CMS/programmering: Monoform