Lukk

Produkter

Vi produserer, leverer og vedlikeholder kuldeanlegg til de fleste formål.

Varehandel

Kuldeanlegg for varehandel utgjør en stor del av Buskerud Kulde sin virksomhet. Vi tilbyr komplette løsninger for Supermarked, Lavprisforretninger, Trafikkbutikker, Varelager og spesialforretninger for blomster. Blant våre kunder finner man de ledende kjeder innen varehandel. 

Vi forhandler kjøle- og frysedisker, vi tilbyr prefabrikkerte rom og vi har komplette løsninger for temperaturovervåkning og logging. 

Anleggene prosjekteres, dokumenteres og monteres av vårt personell. Vi håndterer indirekte anlegg, løsninger med CO2 som kuldemedie og tørrkjøler med energigjenvinning. Man kan velge forskjellige automatikkløsninger, datastyring og overvåkning. Kontakt oss for referanser.

Sykehus

Dagens helseinstitusjoner er avhengig av trygg og effektiv kulde i sitt daglige arbeid.

Vi har den nødvendige erfaring og kompetanse for dette spesialfeltet. Buskerud Kulde har levert en rekke anlegg til områder som isolater,- blodbanker, laboratorier, patologi og sykehuskjøkken med sine spesielle krav til hygiene. Coronaviruset i 2020 forsterket behovet for trygg kulde ytterlig.

Blant våre kunder finner man OUS Rikshospitalet og Ullevål Sykehus hvor vi har levert mer enn 200 kuldeanlegg, Sykehusene i Vester Viken HF har et stort antall kritikse kuldeanlegg som er levert og vedlikeholdt av Buskerud Kulde AS . Vi har levert kjøleutstyr til en rekke institusjoner i kommunal- og fylkeskommunal regi. 

Våre medarbeidere kjenner fagområdets krav til sikkerhet, hygiene og fortrolighet.

Referanseprosjekter:

 • Rikshospitalet
 • Ullevål Sykehus
 • Drammen Sykehus
 • Bærum Sykehus
 • Kommunale Helsehus og Servicesenter
Landbruk

Friske varer setter strenge krav til sitt lagringsmiljø. Skal et produkt beholde sin kvalitet og sin vekt, må kuldeanlegget være tilpasset oppgaven.

Matproduksjon er samfunnskritisk virksomhet. Siden 1966 har vi levert kuldeanlegg for landbruksprodukter. Vi har erfaring og bruker dataprogram som kan beregne kuldebehovet for de forskjellige varelager. Vi har spesifikk kompetanse innen et av de viktigste områdene, nemlig valg av fordampertype.

Det er denne anleggskomponenten som avgjør om varene holder seg friske, og om uttørkingen holdes på et minimum. 

Vi har levert kjøleanlegg for salatproduksjon, rotvekster og løk, frukt og bær, samt kjølelager for blomsterløk, friske blomster, stiklinger og busker. 
Buskerud Kulde AS har også levert nedfrysningsanlegg for bær (hurtigfrysing).

Buskerud Kulde utarbeider forslag som ivaretar behovet for korrekt nedkjøling, sikker og økonomisk drift. Vi har løsningen  med  naturlige kuldemedier

Referanseprosjekter:

 • Fellespakkeriet i Lier
 • Elstøen Gartneri
 • Shouten Gartneri 
 • Ihla samdrift
 • Hørthe Gård
 • Holsfjorden Produkter
 • Lier KA Lager
 • Huseby Gård
 • Finstad Engros
 • Telefrukt
 • Bjertnes og Hoel
Klimakjøling

Moderne bygg krever godt inneklima. Vi leverer klimakjøleanlegg til alle formål. Om anlegget skal baseres på isvann, direkteekspansjon eller tilkobles byggets energikrets har vi den rette løsning.

Byggets klimakjøleanlegg må være energiøkonomisk. Vi har løsninger som inkluderer frikjøling,- bruk av naturlige kuldemedier og anlegg som kan benyttes  til energigjenvinning.

Sammen med  de øvrige tekniske entreprenører finner vi frem til den optimale løsning. Er det begrenset plass kan vi skreddersy en løsning og sammenstille maskinen inne teknisk rom.

Er det behov for  fjernbetjening av kjøleanlegget tilpasser vi oss byggets SD-anlegg

Industri

En rekke industriprosesser krever kontinuerlig kjøling i produksjonen. Det kan være spesielle maskiner eller utstyr som må avkjøles, eller produkter som setter spesielle krav til temperatur. 

Buskerud Kulde har levert en rekke kuldeanlegg til næringsmiddelproduksjon av forskjellig art, og vi kjenner detaljert til de krav denne bransjen må tilfredsstille. 

Som et eksempel på hva kuldeteknikken kan anvendes til nevner vi en del andre industriprosesser vi har levert anlegg til: 

Produksjon av kabel, gummivarer, råstoff til sprengstoff, kjøling av kontrollutstyr i papir- og celluloseindustrien, kjøling av utstyr for plaststøp. Vi har også levert kuldeanlegg til metallindustri og bidrar til nedkjøling og gjenvinning av gass.

Noen av disse anlegg er basert på tradisjonell kuldeteknikk, mens andre inneholder detaljer som muliggjør kjøling ved hjelp av "naturlig kulde". Vi kan levere anlegg som i deler av året utnytter den lave utetemperaturen, noe som gir god driftsøkonomi. 

Vi utarbeider gjerne et forslag til systemløsning i samarbeid med kundens tekniske avdeling, samtidig som vi kan gi en oversikt over forventede årlige driftskostnader og energiforbruk.

Infrastruktur

Hva har en ny vei,- en høyspent og en jernbanelinje til felles?

Jo,- de utgjør viktig infrastruktur som igjen har en rekke kontrollrom. 
Alle slike kontrollrom krever kjøling. Vi har  løsningen og den kompetanse som skal til for å løse slike oppgaver.

Personvern
© 2023 Buskerud Kulde AS. All rights reserved.

Design: Tress Design | CMS/programmering: Monoform