Lukk

Historikk og målsettinger

Vårt firma ble startet i 1966 av Odd A. Hole. Firmaet har vokst i takt med markedet, og oppgavene har vært allsidige.

I 1960-årene slo kuldemøbler til for fullt i dagligvarehandelen, og dette ble vårt første store satsningsområde. I 1970-årene tok vi aktivt del i utviklingen av systemer for varmegjenvinning fra kuldeanlegg. I siste del av 1980-årene medførte den rivende utviklingen av kjøpesentre at Buskerud Kulde AS ble en betydelig leverandør av kjøle,- og frysedisker.  90 årene ga oss utfordringer som nye kuldemedier og økt bruk av data. Det nye årtusen medførte overgang til CO2 og naturlige medier, nye miljøkrav og et avgiftsregime.  I dag fremstår Buskerud Kulde AS som en moderne kulde entreprenørbedrift med omlag 15 ansatte.

Styret og samtlige medarbeidere i firmaet har som overordnet målsetting at våre kunder skal ha trygghet for at vi alltid tilfredsstiller deres krav og forventninger. Fordi kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, innførte vi i 1993 et system for kvalitetssikring. 

Buskerud Kulde AS utfører sine arbeider etter gjeldene lovpålagt ”Forskrift om trykkpåsatt utstyr / PED 2014/68/EU  og Europeisk standard EN 378”
Vi er sertifisert av CE 0435/ KIWA-Teknologisk Institutt Sertifisering AS etter modul H/H1. 

Bedriften er sertifisert etter og forholder seg til F-Gassforordningen ”EF-842/2006” ,- kategori 1 

Buskerud Kulde AS innehar «Sentral godkjenning» og vi er «Startbank bedrift» og «Miljøfyrtårnbedrift». Vi er lærlingebedrift med  lærling og «Mesterbedrift». 

Alle endringer i lovverket som vedrører vår bedrift blir nøye vurdert og vi endrer fortløpende vårt kvalitetssikringssystem og rutiner om dette er nødvendig for å etterkomme nye krav og bestemmelser.

Styret og samtlige medarbeidere har videre som målsetting at virksomheten drives på en slik måte at hensynet til det indre og det ytre miljø ivaretas så godt det lar seg gjøre. Dette innebærer at den enkelte ansatt skal ha en trygg arbeidsplass, hvor det gis best mulig beskyttelse mot de farer som arbeidsoppgavene kan medføre, og at forurensing av luft, jord og vann forebygges.

Personvern
© 2024 Buskerud Kulde AS. All rights reserved.

Design: Tress Design | CMS/programmering: Monoform