Lukk

Kuldeanlegget er kritisk i disse Coronatider

17. mars 2020

Vi i Buskerud Kulde kjenner viktigheten av trygge kuldeanlegg,- spesielt nå i disse uvirkelige tider. Bedriften har tilnærmet normal drift og vi skal gjøre vårt aller beste for at ditt kuldeanlegg fungerer optimalt.

Våre teknikere er i full aktivitet,- og kundene skal være trygge på de anlegg som er levert av oss:

• Matsikkerhet krever kulde i flere ledd,- helt fra produksjon til salg

• Sykehusene er avhengige av at kritisk utstyr,- og medisiner kjøles ned

• Infrastruktur som automatikk til kraftforsyning og kommunikasjon må kjøles

• Avanserte bedrifter må ha avkjøling av sine kontrollrom og følsomme prosesser.

Buskerud Kulde AS har derfor innført noen tiltak som skal sikre at vi er operativt også i tiden som kommer. Vi forholder oss til de råd som kommer fra offisielt hold og de rutiner våre kunder har innført. I tillegg har vi innført noen selvpålagte restriksjoner. Her nevnes organisering av firmaets i teknikere mindre grupper som arbeider adskilt og minisering av menneskelig kontakt i varekjeden. Foreløpig har vi grei tilførsel av reservedeler og vi holder kontakt med våre leverandører slik at vi kan korrigere om viktige varer uteblir. Produksjonen av de meste forsetter i Europa, - men bekymringen er knyttet til situasjonen i Italia hvor fabrikkene er stengt ned pr april. Her har vi endel  reservedeler på eget lager og hos Norske grossister.

Slik vi ser det nå vil alle inspeksjoner og kontroller av kuldeanlegg utføres som planlagt der hvor kunden tillater dette. Akutt service løper også som normalt, - men samfunnsmessig kritisk utstyr gis ekstra fokus.

Personvern
© 2020 Buskerud Kulde AS. All rights reserved.

Design: Tress Design | CMS/programmering: Monoform